logokunstkoepelk

BEELD

Aanbod Volwassenen

Leerlingen volgen gedurende 5 leerjaren 8 lesuren per week, ’s avonds, overdag of in het weekend. Iedereen met een sluimerend talent of met interesse voor kunst komt creatief tot ontplooiing in één van de aangeboden ateliers. 
Er is keuze uit:

Grafiekkunst

Lesmomenten:
woensdag en vrijdag van 18.30u tot 22.00u
donderdag van 18.30u tot 22.00u (om de twee weken)

In het atelier Grafiekkunst komen de 4 verschillende traditionele druktechnieken aan bod die gebruikt worden om een afbeelding, prent of tekening meerdere malen te reproduceren.

 
Gedurende de eerste 2 jaren leert de cursist, aan de hand van concrete opdrachten, de basis kennen van het etsen, linodrukken, zeefdrukken, monotypes en steendrukken.

 
Vanuit deze mogelijkheden zullen in het daaropvolgende 3e, 4e en 5e jaar bij de cursist zich een aantal voorkeuren van technieken aandienen waarbij ruimte voor experiment in zowel techniek als expressie en ontwerp belangrijk is.

Het doel van deze 5 jaar is om via de opgedane kennis van het medium grafiek tot een persoonlijke beeldende uitdrukking te komen. Na het 5e jaar is het ook mogelijk om 2 jaar Specialisatie te volgen in het atelier. Dit wil zeggen dat de student tijdens deze jaren in staat is om zijn persoonlijk werk verder uit te puren door zelfstandig onderzoek op technisch, inhoudelijk en beeldend vlak.

 
Het atelier beschikt naast de mogelijkheden om non-toxisch aan diepdruk (etsen) en hoogdruk (linoleumsnede) te doen ook het nodige materiaal om te steendrukken (lithopers) en te zeefdrukken met producten op waterbasis. (donkere kamer, zeefdrukinstallatie).

Keramiek

Lesmoment:
maandag en woensdag van 18.30u tot 22.00u

Keramiek omvat een zeer breed spectrum met een rijk arsenaal aan keramische materialen en technieken die de mogelijkheden geven om te experimenteren binnen dit vakgebied.  

De studie en ervaringen die je opdoet met de verschillende kleuren, kleisoorten, bakprocessen, … helpen je om op het einde van de hogere graad uit te groeien tot een eigen authenticiteit die de verschillende metiers van de keramiek beheerst. 
Deze optie is een ideale oplossing voor cursisten met een expliciete voorkeur voor een expressieve optie, maar eveneens een gedegen basisopleiding.

 

Projectatelier

Lesmomenten:
maandag van 14 tot 17.30u & 18.30u tot 22.00u
woensdag van 18.30u tot 22.00u
zaterdag van 9.00u tot 12.30u

Dit atelier fungeert als een denktank, een onderzoekslabo voor iedereen die de blik op zijn of haar werk wil ontwikkelen, verruimen en uitdiepen. 

Tools worden aangereikt om eigen werk op een zelfstandige manier te kunnen analyseren en aansluitend zelfregulerend te evalueren. Een heldere kijk creëren op het hedendaags kunstlandschap vormt een belangrijk onderdeel binnen deze analyse. Het bezoek aan hedendaagse tentoonstellingen en actuele kunsthuizen is een must. 

Het gebruik en toepassing van diverse technieken en vakgebieden vormen de basis voor het persoonlijk traject. Gedurende de gehele duur van deze opleiding wisselen opgelegde oefeningen af met het doorlopend onderzoek van eigen werk en de onderbouwing hiervan.

De eerste drie jaar wordt het algemeen traject binnen deze opleiding aan de hand van concrete opdrachten uitgebouwd. Vervolgens wordt in de laatste twee jaar de individuele werkmethodiek via een persoonlijk project uitgewerkt. De specialisatiejaren binnen het projectatelier staan geheel in het teken van verdieping, waarbij de student individueel vertrekt van één specifiek uitgangspunt en deze over een tijdspanne van twee jaar door onderzoek en proceswerking analyseert.

Het atelier vindt weliswaar geen directe aansluiting bij het uitdiepen van specifieke vaktechnische leerinhouden. Als leerling is het meegenomen reeds een bepaald métier in de vingers te hebben maar het is geen noodzaak om in dit traject te stappen. De werking in het projectatelier heeft tot doel een open ruimte te zijn waar ideeën interactief en vakoverschrijdend kunnen rijpen en vorm krijgen. Dicht bij zichzelf legt de leerling een individueel traject af waarin het procesmatig uitbouwen van ideeën tot concrete voorstellingen leidt. De ultieme doelstelling is een geheel eigen uitdrukkingswijze te ontwikkelen, doorspekt met experiment, onderzoek en met ruimte voor verdere autonome ontwikkeling.

Schilderkunst

Lesmoment:
maandag - donderdag van 14 tot 17.30u of 18.30 tot 22u
woensdag 18.30u tot 22.00u
zaterdag van 9 tot 12.30u

De kleur en de verfmaterie bieden oneindige mogelijkheden tot uitdrukken.  Olieverf en acrylverf op schilderslinnen of andere ondergronden, pastelkrijt en aquarel op papier vormen het basismateriaal.  Het schilderen naar stilleven, portret of naar model biedt een basis om verder te dringen in de creatieve wereld van kleur en compositie.

 

Tekenkunst

Lesmoment:
maandag - donderdag van 14.00u tot 17.30u of
18.30u tot 22.00u - zaterdag van 9.00u tot 12.30u

De optie tekenkunst fungeert zowel als de moeder of de drager van de overige opties. Het waarnemingstekenen of het tekenen naar de natuur is een uitgangspunt tot een groot aantal creatieve mogelijkheden. Stilleven, landschap, portret, model, … kunnen een deur zijn tot het ontdekken van de vele artistieke mogelijkheden van de lijn, de arcering, de grijstoon, het zwart-wit kontrast, de compositie. Alle tekenmaterialen komen aan bod, houtskool, zwart krijt, rood krijt, inkt met pen of penseel, zelfs kleurpotloden en pastel… en dit tekenpapieren met zeer uiteenlopende resultaten. Het doel is een persoonlijke tekentaal te ontwikkelen, die een vrije creatieve expressie toelaat.

Basisatelier Beeld 18+

Duur opleiding: 2 jaar
Algemene voorbereiding op één van de bovenstaande volwassenenateliers
Wekelijks lesmoment:  Zondag 09.00u - 12.30u (1 lesblok per week)

Breng je innerlijke wereld tot leven in het Beeldatelier voor volwassenen!

Jong of oud, ervaring of niet: samen duiken we in een creatief avontuur.

Haal inspiratie uit observatie, verbeelding of andere kunstenaars.
Jouw persoonlijke ontdekkingstocht staat centraal.

Leer diverse technieken, van grafische of schildertechnieken tot mixed media en digitale bewerking.

Ontwikkel jezelf en beschouw deze cursus als een goede ontspanning of een opstapje naar verdere kunstopleidingen.

Specialisatie in Kunstkoepel Academie voor Beeld

De academie kan de kans bieden aan een persoon met een veelbelovende artistieke bagage of een student, afgestudeerd in de 4e graad, om zich in te schrijven in de 2 jaar durende opleiding Specialisatie.

Dit kan in de richtingen die aangeboden worden in Kunstkoepel Academie voor Beeld Bilzen: Keramiek, Grafiekkunst, Projectatelier, Schilderkunst of Tekenkunst.

In Specialisatie staat het persoonlijk artistiek project centraal, waarbij er zelfstandig gewerkt wordt, zowel op vlak van onderzoek als creatie. Het is een verdieping in beeldende en materiaal-technische aspecten, waarin de student een zelfkritisch standpunt inneemt in de ontwikkeling van een eigen beeldtaal. De leerkracht neemt hier een coachende functie in.

Er zal een intakegesprek plaatsvinden, waarbij de kandidaat de mogelijkheid krijgt om zijn werk voor te leggen, hetzij door een portfolio, aan de hand van foto’s of een map waarin het afgelegde proces zichtbaar is, … 

De bedoeling van dit intakegesprek is om na te gaan of het traject haalbaar is en of de kandidaat klaar is om dit engagement aan te gaan. Het team zal in samenspraak met desbetreffende leerkracht dan beslissen of de kandidaat in Specialisatie kan starten.

De intake gesprekken bij het aanbod volwassenen zijn:

Maandag 24-06-2024 (aanmelden kan tot 21-06)

Woensdag 11-09-2024 (aanmelden kan tot 08-09) 

Geïnteresseerden kunnen zich kenbaar maken door een mail te sturen naar beeld@kunstkoepel.be.