logokunstkoepelk

Alternatieve leercontext (ALC)

Muziek & Theater

Bekijk hier het academiereglement van Kunstkoepel Academie voor Muziek & Theater

Een leerling kan na overleg met de directeur en de betrokken leerkrachten competenties behalen in een alternatieve leercontext. Dat wilt zeggen dat je als leerling van onze academie een vak kan volgen in een vereniging. Zo kan je dus bijvoorbeeld het groepsmusiceren volgen in een harmonie- orkest, meespelen in een theatervereniging of meezingen in een koor.

Om in aanmerking te komen voor het leren in een alternatieve leercontext moeten zowel leerling als alternatieve leercontext (vereniging) voldoen aan een aantal voorwaarden.

Deze kwalitatieve voorwaarden voor de alternatieve leercontext (vereniging) staan beschreven in het toetsingsinstrument. De specifieke afspraken tussen leerling, alternatieve leercontext en de academie staan beschreven in het afsprakenkader.

Zowel leerling als vereniging doen een aanvraag door onderstaande formulieren voor 20 september van elk schooljaar ingevuld te bezorgen aan de directeur.

Toetsingsinstrument
Afsprakenkader
Aanvraagformulier ALC leerling
Aanvraagformulier ALC vereniging